Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Kimya Bölümü 2003-2004 öğretim yılında 30 öğrenci kontenjanıyla öğretime başlamış olup eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Bölümde Analitik kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Anabilim Dallarında doktorasını yapmış öğretim üyeleri ve görevlileri mevcuttur. Bölümde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü laboratuarlar:

· Genel Kimya Laboratuarı

· Analitik Kimya Laboratuarı

· Fizikokimya Laboratuarı

· Anorganik Kimya Laboratuarı

· Organik Kimya Laboratuarı

· Endüstriyel Kimya Laboratuarı

· Biyokimya Laboratuarı

· Enstrümental Analiz Laboratuarı

Eğitim ve Araştırma Hedefleri:

Bölümdeki programın amacı alt anabilim dallarında (Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Organik Kimya ve Fizikokimya) gerekli temel mesleki bilgileri vermektir. Verilen eğitim ile öğrencilerimiz mezun olduğunda 6269 nolu kanuna göre kimyager ünvanını alarak ve mesleğini icra hakkını kazanmaktadır. Öğrencilerimizi Kimya ve ilgili endüstriyel kuruluşlarda araştırma ve geliştirme yapabileceği bilgi ve birikime sahip olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda teknolojik gelişmelerle ağırlık kazanmış olan enstrümental analiz tekniklerle ilgili temel bilgi, donanım ve gerekli el becerilerine sahip olmaları sağlanmaktadır.

Sınav ve Değerlendirme:

Her bir ders için katkısı %40 olan bir arasınav ve katkısı %60 olan bir dönem sonu sınavı yapılmaktadır. Laboratuar derslerine ait vize notu yapılan sınav, laboratuar uygulamaları ve uygulamalar öncesi yapılan kısa sınav sonuçlarının bir ortalaması olarak verilir.

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve derslerin en az %70`ine, laboratuarların en az %80`ine katılmalıdır. Ara sınavlar ve dönem sonu sınavları önceden ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır.

Mezuniyet Seviyesi:

Lisans

Programın Resmi Süresi:

Toplam dört yıl, her yıl iki dönem, dönemde 16 hafta.

Eğitim Türü:

Tam zamanlı

Mezuniyet İçin:

Bütün zorunlu derslerin ve asgari sayıdaki seçmeli derslerin alınması ve başarılı olunması gereklidir.